As the admin of this web site namely working, Hollister Outlet well, www.erasteel.co.uk Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Ralph Lauren Outlet find michael kors factory outlet On every weekend, Cheap Michael Kors Purses I am sure this post has touched always the internet users, Michael Kors Factory Outlet sale babyliss pro perfect curl Please multiplication more video clips associated apt cooking whether you have, www.somnomed.co.ukand that namely also happening with this chip of writing which I am reading by this space.
SKIIA - O SKIIA
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

SKIIA

Font Size

+

O SKIIA

KTO SME
Slovenský inštitút interných audítorov (SKIIA) je profesná nezisková organizácia, ktorej poslaním je propagácia a rozvoj odbornej praxe profesie interného auditu s cieľom stať sa vedúcou autoritou v otázkach rozvoja interného auditu, vnútorných kontrolných systémov a uznávanou autoritou v oblasti správy a riadenia spoločností v Slovenskej republike.

SKIIA vykonáva vzdelávaciu, normatívnu, metodickú, konzultačnú a realizačno-podpornú činnosť v oblasti interného auditu, správy, kontroly a riadenia spoločností a organizácií. Slovenský inštitút interných audítorov združuje osoby, ktoré pracujú v internom audite alebo v jemu príbuzných oblastiach. Interný audit je v Slovenskej republike pomerne mladá profesia, ktorá sa tu vo svojom modernom poňatí rozvinula až v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia. Zameriava sa na hodnotenie vnútorného kontrolného systému v organizácii tým, že orgánom spoločnosti a vrcholového managementu poskytuje informácie, hodnotenia, analýzy, odporúčania a konzultácie pre efektívne plnenie ich úloh. Súčasne s najnovšími svetovými trendmi tak interný audit poskytuje uistenie o tom, že spoločnosť si je vedomá rizík, ktorým je vystavená a zvláda ich.
 

 • SKIIA je národným inštitútom, ktorého rámec je upravovaný podľa medzinárodnej organizácie „The Institute of Internal Auditors Inc., ktorý vznikol v roku 1941 a ktorý dnes reprezentuje vyše 70 tisíc odborníkov z viac než 100 krajín sveta.
 • SKIIA je riadnym členom Európskej konfederácie inštitútov interných audítorov (ECIIA), ktorá vyvíja svoju činnosť od roku 1982 a v súčasnej dobe združuje 27 krajín Európy s dohromady viac ako 12 tisícmi interných audítorov.


ČO ROBÍME PRE NAPLNENIE SVOJHO POSLANIA

 • poskytujeme informácie o rozvoji interného auditu na Slovensku a napomáhame tak spoločnému postupu v poznávaní a riešení problémov tejto profesie
 • poskytujeme konzultácie ako profesionálnu pomoc v oblasti auditu
 • publikujeme materiály potrebné k získaniu a rozšíreniu znalostí o funkciu interného auditu
 • organizujeme rôzne formy vzdelávacích akcií
 • popularizujeme činnosť interného auditu
 • iniciujeme a podporujeme rokovania a akcie zamerané na rozširovanie praxe interného auditu do ďalších spoločností v Slovenskej republike
 • vydávame odborný časopis Interný audítor


ČO PRE VÁS PONÚKAME

 • širokú škálu vzdelávacích kurzov a seminárov, zameraných na otázky zriaďovania a pôsobnosti útvarov auditu a na zvyšovanie odbornej úrovne audítorov
 • vzdelávanie zamestnancov pracujúcich v internom audite a finančnej kontrole verejnej správy v súlade s medzinárodnými štandardmi pre profesionálnu prax interného auditu a návrhom nariadenia Rady ES a všeobecných ustanovení v oblasti
 • stretnutia s internými audítormi z domova i zo zahraničia a vzájomnú výmenu informácií a skúseností pri príležitosti fór interných audítorov a konferencií
 • zahraničné tituly publikácií a ďalších tlačovín k problematike interného auditu
 • preklady štandardov pre prácu interného auditu a ďalších publikácií z oblasti interného auditu
 • prípravu na skúšky k získaniu medzinárodne uznávaného titulu Certified Internal Auditor (CIA)
 • kontinuálne profesné vzdelávanie pre držiteľov certifikátu CIA formou vzdelávacích akcií a aktívnej účasti na systéme vzdelávania SKIIA.


ČO MÔŽETE UROBIŤ VY PRE SKIIA

 • aktívne pracovať v jednotlivých odborných výboroch, pracovných komisiách a tímoch
 • zapojiť sa do aktivít SKIIA, pomáhať pri organizácii vzdelávacích akcií, prednášať na seminároch, konferenciách, okrúhlych stoloch, kurzoch a podobne
 • predávať svoje skúsenosti, prezentovať svoje názory a odborné znalosti
 • a predovšetkým, kedykoľvek budete mať záujem pripojiť sa k SKIIA a stať sa jej členom

Newsletter

Dostávajte aktuálne informácie o najnovších udalostiach:

Spojte sa s nami